Vi är

förtroendevalda

Uppdrag

Ordföranden

Vice ordföranden

Sekreterare

Ekonomi

Justerare

AD

Ledamot

Namn

Britta Augander

Jimmy Uller

Catharina Lekander

Ulf Jönsson

Ingegärd Jansson

Lars-Arne Paulsson

Björn Pettersson

Telefonnummer

0723 07 21 27

0703 15 37 81

0705 47 93 12

0703 71 79 06

0708 58 22 70

0703 58 72 87

0725 751751