top of page

Konstföreningens historia

Baserad på en skrift av Alrik Agerbo

Åtvidabergs konstförening bildades den 2 december 1960 på initiativ av Lions Club.Lena Källström, sekreterare 1976. Ordföranden var Magnus Jüllig, vice ordförande Arvid Karlsson, sekreterare Åke Nilsson, kassör Sture Fredbäck, ledamöter Maj Torstensson och Helge Karlsson.

 

Den 7-10 december 1961 anordnades en konstutställningen i Åssas mäss.

Den 19-21 oktober 1962 hölls en Martin Lindström-utställning i Ungdomsgården.

Under 1965 beslutades enligt ett protokoll, att försöka få liv i den slumrande konstföreningen. Vidare antecknades att föreningen intresserat kommunen för inköp av en skulptur  i form av en bronsfisk av Carl Milles.

Efter årsmötet 1965 tycks verksamheten helt ha upphört och det finns inga styrelseprotokoll.

Nästa årsmöte hölls 1968 då nu styrelse valdes: Ordförande Gösta Adelswärd, ledamöter Gunnel Jüllig, Johan Adelswärd, Nils Leander Eriksson, Arne Leo, Gösta Hedman. Styrelsen inbjöd till svenskt måleri under 1900-talet, från Josephson till Svanberg och resan till Dresdenutställningen på Nationalmuseum i Stockholm.

Vid sammanträdet den 12 oktober 1970 beslöt styrelsen att framlägga ett förslag till nästa årsmöte om att upphöra med verksamheten med hänsyn till de 125 medlemmarnas ringa intresse. Vid ett extra årsmöte den 9 november 1970 och ett ytterligare årsmöte den 30  november 1970 beslöt man på inrådan av Alrik Agerbo att överföra  föreningens verksamhet i Åtvidabergs Konstklubb. En interimsstyrelse tillsattes men konstklubben kom aldrig till stånd. Konstföreningen vilade helt enkelt.

 

Nyhet - Åtvids Vårsalong

Den 5 februari 1973 träffades Alrik Agerbo, Bernt Holmström och Hans Åsberg hemma hos Folke Gullby. Resultatet av mötet blev Åtvids Vårsalong som hölls första gången 17-25 mars 1973 i Fullmäktigesalen och 1974 i Godtemplargården. Administrationen av vårsalongen 1973-1974 sköttes av Folke Gullby. År 1975 anordnades ingen Vårsalong.

Konstföreningen Återuppstår

Ur protokoll vid Konstföreningens möte 1976-01-28 i Kommunstyrelses sammanträdesrum.

Deltagare: Alrik Agerbo, Alva Jönander, Maj Torstensson, Ann-Charlotte Sahlin, Yngve Sahlin, Britta Östlund, Lena Källström, Gisela Eliasson, Ole Martin Eliasson.

Till ordförande för mötet valdes Alrik Agerbo och sekreterare Lena Källström. Agerbo gjorde ett kort sammandrag av årsmötesförhandlingarna 1970 och förklarade att någon konstklubb blev det aldrig.

Därefter beslöt de närvarande att upphäva årsmötesbeslutet 1970-11-30 § 9; att återupptaga föreningens arbete efter arbetsformer som angavs i gällande stadgar; att föreningen i fortsättningen tillsammans med ortens konstnärer skall svara för anordnandet av Åtvids Vårsalong; att utse styrelse jämte revisorer för föreningen.

Till ordförande 1976 valdes Alrik Agerbo. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Alva Jönander, Yngve Sahlin, Christina Öhnfelt, Håkan Stensson, Gösta Adelswärd och Lena Källström. Till suppleanter i styrelsen valdes Britta Östlund, Lennart Källström och Bengt Elmgren. Till revisorer valdes Arne Sjöholm och Rune Sandahl samt till revisorsuppleant Rolf Degerstedt.

Styrelsen beslöt att bredda föreningens verksamhet genom att i samarbete med Föreläsningsföreningen anordna konstföreläsningar. Sedan 1976 har Konstföreningen varit en aktiv förening.

bottom of page