top of page

Tillämpning av Dataskyddsförordningen, GDPR,  i Åtvidabergs Konstförening

 

Konstföreningens hantering av dina personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

De uppgifter Åtvidabergs Konstförening har om dig är ditt namn, din hemadress, ditt medlemsnummer samt eventuellt din e-postadress och ditt telefonnummer. Du kan också finnas med på foton från arrangemang som föreningen visar för att berätta om sin verksamhet. Du behöver inte göra något om du samtycker till att finnas med i föreningens medlemsregister och därmed kunna få del av konstföreningens information samt även kunna delta i medlemslotterier och andra aktiviteter.

 

Dina rättigheter enligt GDPR

Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig.

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du under rubriken ”Om oss” på hemsidan. Vänd dig i första hand till Björn Pettersson (0725-751751) om du har frågor kring hanteringen av dina personuppgifter.

 

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar och resor.

Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotterier samt för avisering av årsavgiften. Sitter du med i konstföreningens styrelse kommer dina personuppgifter att registreras i Sveriges Konstföreningars medlemsregister så att förbundet och distriktet ska kunna skicka information till dig och kontakta dig.

Uppgifterna ligger också till grund för att tidskriften Konstperspektiv, som är en medlemsförmån, ska kunna skickas till dig.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för dig som medlem i konstförening, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

bottom of page