Förslag till stadgeändring vid årsmötet 2022.
Ändringar med kursiverad stil.