top of page

ÅTVIDABERGS KONSTFÖRENING inbjuder till årsmöte

Onsdagen den 30 mars 2022 kl 18.00

Lokal: B-salen Kulturhuset, Åtvidaberg

Vi börjar med kaffe/thé och kaka och fortsätter med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Avslutningen sker med utlottning av 5 st vinstbevis á 2500 kr/st bland samtliga betalande medlemmar samt utlottning av 8 st tavlor bland dagens närvarande medlemmar.

OBS! Medlem 2022 är varje person som före årsmötet den 30/3 betalat årets medlemsavgift á 150 kr. (Avgift för ungdom upp till 20 år 50 kr).

Anmälan om deltagande till info@atvidskonst.se eller sms // telefon till 0764 13 07 65.

Medlemsavgiften betalas via swish 123 534 91 39 eller bankgiro 355-8327 före den 30/3 2022 med uppgifter om namn, telefonnr, samt mailadress.

Varmt välkomna! Styrelsen Åtvidabergs Konstförening / Britta Augander

DAGORDNING

för årsmöte i Åtvidabergs konstförening

Den 30 mars 2022, Samlingssalen, Kulturhuset, Åtvidaberg

1 Årsmötet öppnas

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

3 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

4 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021

5 Styrelsens ekonomiska berättelse för år 2021

6 Fastställande av balansräkning för år 2021

7 Revisorernas berättelse

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2021

9 Val av

a) ordförande på ett år för året 2022

b) 3 ordinarie ledamöter för två år 2022 och 2023

c) 2 revisorer på ett år för året 2022

d) 1 revisorssuppleant på ett år för året 2022

e) valberedning, 2 ledamöter varav en sammankallande för året 2022

10 Fastställande av årsavgiften för 2023

11 Fastställande av verksamhetsplan och preliminär budget för 2022

12 Motioner

13 Övriga frågor

a) styrelsens förslag till stadgeändring (hemsidan: atvidskonst.se)

b) vinstbevisens giltighetstid 14 Årsmötets avslutande

bottom of page